Szyjko, Cezary Tomasz. 2019. „Społeczeństwo Polskie Wobec Rozwoju Energetyki Odnawialnej”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 8 (8):209-22. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1400.