Kalita, Paulina. 2019. „ 190”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 10 (10):245-48. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1346.