Wróbel-Delegacz, Wioletta. 2019. „Źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego – Rodzina Dysfunkcjonalna”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 10 (10):213-30. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1343.