Szmitkowski, Paweł. 2019. „Dynamiczny Model Faz zarządzania Kryzysowego”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 10 (10):201-11. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1342.