Kopczewski, Marian. 2019. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – Wybrane Elementy”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 10 (10):103-22. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1336.