Niewiada, Olga. 2019. „Ekologiczne Aspekty Funkcjonowania Sił Zbrojnych – RP”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 12 (12):227-40. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1325.