Szmitkowski, Paweł. 2019. „Plany zarządzania Kryzysowego W świetle Nowych Regulacji Prawnych”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 13 (13):209-20. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1299.