Borkowska, Aldona. 2019. „Wojna I pokój – Dualizm świata W powieści Zachara Prilepina Patologie”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne 14 (14):5-17. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1264.