Dydycz, R. (2023). Zanim wybuchła wojna. Kraje sąsiadujące z Polską w perspektywie siedleckich gazet: Jarosław Cabaj, Prasa siedlecka z lat trzydziestych XX wieku o państwach sąsiednich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2021, ss. 336. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.16