Bobryk, A., & Kalita, C. (2023). Polityka młodzieżowa i oświata jako wyzwanie współczesności. Działalność badawcza Swietłany Szczudło (1974-2022). Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.27 (Original work published 22 grudzień 2022)