Raczyńska, E. (2023). Transformacja systemowa a odbudowa struktur cerkiewnych: Świadczyć o wierze naszych Ojców. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska w latach 1989–2019, red. abp Abel (Popławski), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2021, ss. 520. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.21 (Original work published 22 grudzień 2022)