Lipińska-Rzeszutek, M. (2023). Skutki traktatu ryskiego dla Polaków i Białorusinów przez pryzmat mniejszości polskiej na Białorusi: Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku, Tom V, Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów, red. Tadeusz Gawin, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 720. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.20 (Original work published 22 grudzień 2022)