Miroński, T. (2023). Obraz granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego. Historia i współczesność – przyczynek do badań. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.08 (Original work published 22 grudzień 2022)