Ważniewska, J. (2021). Prawosławie w Polsce: Stefan Dudra, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 958. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 17(17). https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.21