Bobryk, A. (2021). Badacz polskiego wychodźstwa i Kresów Wschodnich – ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020). Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 17(17). https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.24