Dalinczuk, L. (2021). Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 17(17). https://doi.org/10.34739/doc.2020.17.16