Leszczyński, M. (2020). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w warunkach finansyzacji. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 15(15), 169–184. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1630