Kalita, P. (2019). Z perspektywy prekariuszki – Guy Standing, Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ss. 368. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 11(11). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1462