Fałdowska, M. (2019). Witold Wasilewski, Ludobójstwo katyńskie: kłamstwo i walka o prawdę: sprawa Katynia 1940-2014, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014, ss. 295. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 11(11). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1461