Stempień, M. (2019). Mariusz Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2012, ss. 369. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 11(11). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1460