Kalita, C. (2019). Uświadomienie nieświadomego: rewolucyjna przemiana narodu i społeczeństwa przy jego ograniczonym udziale – Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydaw. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, ss. 208. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 11(11). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1459