Kopczewski, M. (2019). Sposoby ograniczające efekt cieplarniany – element systemu bezpieczeństwa narodowego. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 7(7), 67–79. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1423