Bartz, B. (2019). Pryncypia sprawiedliwości społecznej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 7(7), 7–14. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1416