Stańczyk, J. (2019). Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, ss. 261. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 287–291. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1407