Bobryk, A. (2019). Edward Kospath-Pawłowski, Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943–45, Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz, Warszawa 2010, 357 s. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 283–285. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1406