Warmiński, A. (2019). Aspekty funkcjonowania administracji publicznej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 259–273. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1404