Turek, A. (2019). Przypadek Wikileaks i dyplomacja a wybrane zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 245–257. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1403