TURAN, D. (2019). Náčrt sociosynergického chápania sveta a človeka. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 231–244. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1402