Szyjko, C. T. (2019). Społeczeństwo polskie wobec rozwoju energetyki odnawialnej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 209–222. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1400