Minkina, M. (2019). Uwarunkowania funkcjonowania NATO i Unii Europejskiej we współczesnym środowisku bezpieczeństwa. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 143–149. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1392