Gruszczak, A. (2019). Grupa G-6 a strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 75–87. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1384