Ciszek, M. (2019). Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego bezpieczeństwa. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 8(8), 11–19. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1379