Szyjko, C. T. (2019). Konkluzje polskiej prezydencji: Perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach partnerstwa wschodniego. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 9(9), 279–291. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1365