Kalita, P. (2019). Lęk przed lękiem – Michel Marzano, Oblicza lęku, Oblicza lęku, Wydawnicza Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, ss. 190. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 245–248. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1346