Fałdowska, M. (2019). Franz Kadell, Katyń (w oczach zachodu) przełożył Marcin Barcz, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 247. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 233–238. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1344