Wróbel-Delegacz, W. . (2019). Źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego – rodzina dysfunkcjonalna. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 213–230. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1343