Szmitkowski, P. (2019). Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 201–211. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1342