Stempień, M. ., & Tołwiński, M. (2019). Skala proliferacji broni jądrowej w okresie zimnej wojny oraz jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 179–199. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1341