Kopczewski, M. (2019). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wybrane elementy. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 103–122. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1336