Indraszczyk, A. (2019). Central European Federalists – Federaliści Europy Środkowej wobec integracji europejskiej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 85–102. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1335