Fałdowska, M. . (2019). Jeńcy wojenni zmarli w obozach: kozielskim, starobielskim, ostaszkowskim i griazowieckim w latach 1939-1941. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 61–83. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1334