Bartz, B. . (2019). Jak niegodziwy kapitalizm deprawuje demokrację i solidarność. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 29–48. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1332