Arkita, B. R. . (2019). Kształtowanie się państwowości Słowian południowych w wiekach VI-IX. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 10(10), 7–28. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1331