Niewiada, O. (2019). Ekologiczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych – RP. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 227–240. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1325