Sędek, A. (2019). Marek Fałdowski, Zagłada Polskich Policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, ss. 464. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 13(13), 279–282. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1305