Szmitkowski, P. (2019). Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 13(13), 209–220. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1299