Indraszczyk, A. (2019). Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 14(14), 113–128. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1270