Borkowska, A. (2019). Wojna i pokój – dualizm świata w powieści Zachara Prilepina Patologie. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 14(14), 5–17. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1264