(1)
Dydycz, R. Zanim wybuchła Wojna. Kraje sąsiadujące Z Polską W Perspektywie Siedleckich Gazet: Jarosław Cabaj, Prasa Siedlecka Z Lat Trzydziestych XX Wieku O państwach sąsiednich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W Siedlcach, Siedlce 2021, Ss. 336. Doctrina 2023, 20.