(1)
Giczela, P. Skauting a niepodległość Polski. Elementy Militarne I Proobronne W Harcerstwie. Doctrina 2024, 20.